เม็ดคูลเลอร์

  • Pellet Cooler

    เม็ดคูลเลอร์

     การใช้ทฤษฎีการไหลของตัวนับอากาศเย็นจะเข้าไปในตัวระบายความร้อนจากล่างขึ้นบนและเม็ดร้อน 
    ไปที่เครื่องทำความเย็นจากบนลงล่างเมื่อเวลาผ่านไปเม็ดจะเต้นที่ด้านล่างที่เย็นกว่าอากาศเย็นจะเย็นลง
    พวกเขาที่ด้านล่างทีละน้อยด้วยวิธีนี้จะช่วยลดเม็ดแตกถ้าอากาศเย็นไปด้วย 

ส่งข้อความของคุณถึงเรา:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา